Tesárske práce

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti tesárskych prác, pričom sa zameriavame hlavne na montáž krovov, pokrývanie striech, rekonštrukcie striech, stavbu altánkov, stavbu prístreškov (napr. prístrešky pre auto), montáž strešných okien, montáž odkvapových systémov alebo iné tesárske, debniace a klampiarske práce.

Zameriavame sa prevažne na strechy šikmé s rovnými plochami alebo so zakryvenými plochami. Pokladáme všetky typy krytín, avšak na pokládku strechy odporúčame trvrdú betónovú krytynu (napr. značky BRAMAC). Vieme zabezpečiť vypracovanie projektu strechy a predbežnú kalkuláciu nákladov. U novostavieb, ale aj pri rekonštrukciách striech, zabezbečujeme upratanie staveniska a odvoz sute na skládku.

Krov ako nosná konštrukcia na šikmej streche je neustále zaťažený krytinou alebo napr. snehom, dbáme tak na maximálnu kvalitu spojov, správnu pokládku krytiny a rovnako správne odvetranie krovu. Rovnako považujeme za nesmierne dôležité dodržať základné bezpečnostné princípy pre montáž krovu ako napr. ohňuvzdorné oddelenie krovu od najvyššieho podlažia alebo správnu vzdialenosť krokiev od komína.

Značnú pozornosť venujeme aj pomocným tesárskym prácam ako je napr. debnenie schodísk, debnenie prievlakov alebo debnenie stĺpov. Aj keď debnenie vo všeobecnosti je chápané ako pomocná tesárska konštrukcia, ktorá dáva betónovej alebo železobetónovej konštrukcii požadovaný tvar, dbáme aj na kvalitu jeho vyhotovenia. Rovnako všetky práce prevádzame s profesionálnym náradím, čím sa celkovo dosiahne najkvalitnejší výsledok tesárskych prác.