Obkladanie

Zameriavame sa prevažne na obklady stien, obklady pilierov a stĺpov, dlaždenie, obkladanie schodíšť, obklady balkónov, obklady terás, obkladanie kúpeľní a obkladanie sprchových kútov. Používame najmä tri základné spôsoby obkladania (na strih, na väzbu, nakoso), ale vzory je možné ukladať aj špeciálne alebo v kombinácií troch základných s rôznymi spôsobmi prechodov.

Je samozrejmé, že obklad ako aj dlažba musia vyzerať pekne a zaručovať dlhodobú funkciu a trvanlivosť. Preto používame keramické a gresové obklady a dlažby, ktoré túto podmienku spĺňajú.

Kladieme dôraz na prípravu podkladu, kvalitu špárorezu (plánu obkladania), ako aj samotnej pokládky. Aby sme sa vyhli výškovým rozdielom medzi jednotlivými obkladačkami alebo dlažbami a dosiahli maximálnu kvalitu pokládky, používame ako jedny z mála profi systém zdvíhania dlažieb Raimondi Leveling System.V dnešnej dobe si síce môže zákazník vyberať z množstva druhov kvalitných obkladačiek a dlaždíc špecializovaných pre dané miesto a použitie, avšak treba si uvedomiť, že ani tie najlepšie materiály a obkladačky osadené na nevhodný alebo nekvalitkný podklad nevyniknú alebo nezaručia kvalitu pokládky. Stav podkladov (či už silikátový podklad, betónový podklad, omietka, murivo, sadrový podklad, sadrokartónový podklad alebo drevený podklad) hrá veľakrát kľúčovú rolu pre dosiahnutie najlepšieho výsledku pri obkladaní alebo dlaždení. Špeciálne pri pokladaní veľkoformátových dlaždíc považujeme za samozrejmé a nevyhnutné spolupracovať aj pri osádzaní dilatačných špár v podlahe pri integrácii podlahového kúrenia, aby bol dodržaný čo najlepší špárorez, čo opäť zvyšuje samotnú kvalitu prevedenej práce a výzoru dlažby.

Disponujeme profesionálnym náradím na rezanie veľkoformátových alebo špeciálnych dlažieb, brúsenie obkladov do 45° (do tzv. jolly hrany) s diamantovou portálovou pílou s vodným chladením kotúča.

Vizualizácie kúpeľní

Vizualizácia slúži na premietnutie predstáv o kúpeľni do „reality“, presnejšie do počítačového 3D modelu predstáv o kúpeľni (rozloženie komponentov, farieb, typu použitého materiálu a pod.). Vizualizáciou vniká model, ktorý opticky reprezentuje plne funkčný priestor Vašej novej kúpeľne ešte predtým, ako reálne zahájite stavebné práce.

Vytvorenie grafického návrhu kúpeľne odporúčame všetkým, nakoľko týmto spôsobom je možné si postaviť presne kúpeľňu podľa žiadaných predstáv s možnosťou veľkej variability. Vizualizácia zosúladí jednak usporiadanie komponentov Vašej kúpeľne (vane, sprchového kútu, umývadla a pod.), ale aj zosúladí skladbu farieb, prípadne iných doplnkov.

Vizualizácie zabezpečujeme prostredníctvom kúpeľňového štúdia AQUATERM. Pre vytvorenie vizualizácie bude potrebné predložiť pôdorys miestnosti alebo spraviť jednu obhliadku miesta pre nameranie vzdialeností (umiestnenie dverí, prívodu a odtoku vody, okien a pod.).

Ukážka vizualizácie: