Ostatné služby

Odvoz a dovoz materiálu

Zabezpečujeme odvoz a dovoz stavebného materiálu automobilom s kapacitou nákladného priestoru 3x2x1,5 s nosnosťou 1 500 kg. Cena prepravy sa stanovuje len dohodou a zahŕňa nakladanie a vynášanie materiálu na určené stavebné miesto. Odvoz, resp. dovoz zabezpečujeme len v rámci úzkeho okolia Nitry.

Prenájom lešenia

Disponujeme fasádným lešením rozlohy 130m2 vhodným pre prácu na malých stavbách (rodinných domoch). Po dohode lešenie dovezieme, postavíme a rovnako aj odvezieme. Cena prenájmu sa stanovuje len dohodou.